Van Goghs Öga

En konsthandlare kommer över en världsberömd konstnärs okända dagbok. I den berättas om ett inbördeskrig, en guldsmugglande Karl Marx, August Strindbergs PR-kupp, en börskrasch som skakade Europa, ett justitiemord och ett misslyckat försök att bygga en Panamakanal.

Konsthandlaren tar hjälp av en internationell konstexpert, Aron Brodsky, för att sälja dagboken. Som ett första steg föreslår Brodsky en utgivning av en roman baserad på dagboken. Det gäller att skapa uppmärksamhet och trovärdighet kring ett fynd som är för bra för att vara sant.

Konsthandlaren, som är före detta journalist, börjar skriva Samtidigt utvecklas ett psykologiskt spel mellan honom och Brodsky – det finns stora pengar att göra. Spelet intensifieras när konsthandlaren gör ett fynd i en sjömanskista.

Efterhand vävs huvudintrigen i van Goghs Öga – romanen baserad på dagboken – och biintrigen – spelet mellan Brodsky och konsthandlaren, ihop. Spelet avgörs i slutet då dåtid och nutid förenas. Samtidigt avslöjas den obehagliga sanningen om en stor konstnärs död.

Häpna! – den slutgiltiga antologin

Genom åren publicerade Häpna! noveller och följetonger av över 200 författare, bland dem många av svensk och utländsk science fictions största som Poul Anderson, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Avram Davidson, Jack Finney, Dénis Lindbohm, Sture Lönnerstrand, Bertil Mårtensson, Robert Sheckley och John Wyndham. Dem och fler möter vi på nytt i den här boken. Liksom poeten Elsa Grave, som publicerade sin dikt Måne i Häpna!

Under 1960-talet falnade den teknikoptimistiska framtidstron och ersattes av atomvapenskräck och Vietnamkrigsprotester. Häpna! saktade farten, men lyckades ändå med ett sista nummer våren 1966 överleva sitt tolvårsjubileum.

Ett tidsdokument. Men framför allt: Ren läsglädje! Utkommer i augusti.

Du står utanför kiosken och har köpt första numret… Läs mer!